Browse photogallery
See a gallery of photos, showing the life of Zaleski family in France and in Poland
Wyzwolenie obozu w Buchenwaldzie (autor: Jule Rouard - Luc Viatour)
ok. 1944 r.
Lista więźniarek obozu Ravensbruck (autor: No histo nina volaire)
-
Więźniarki w obozie Ravensbruck przy pracy (Wikimedia Commons)
-
Wojsko niemieckie wkracza do zdobytej Warszawy
1939 r.