Browse photogallery
See a gallery of photos, showing the life of Zaleski family in France and in Poland
Maria podczas wakacji w Grotowicach, przed wybuchem II wojny światowej
ok. 1939 r.
Konferencja na Sorbonie
-
Monika Zaleska, córka Marii i Zygmunta
-
Zygmunt z dziećmi: Kazimierzem, Romanem, Andrzejem i Moniką
1936 r.
Roman, syn Marii i Zygmunta, na ganku dworu w Grotowicach
-
Syn Marii i Zygmunta, Kazimierz
-
Maria z synem Andrzejem
1926 r.
Zygmunt i Maria na balkonie mieszkania w Paryżu
-
Zygmunt z przyjaciółmi w Paryżu
ok. 1930 r.
Legitymacja korespondenta "Kuriera Warszawskiego" wydana Zygmuntowi Lubicz-Zaleskiemu
1936 r.
Legitymacja prasowa Zygmunta Lubicz-Zaleskiego
-
Zygmunt i Maria Zalescy
1930 r.
Przyjęcie wydane dla polskich delegatów w Hotelu Chatham
wrzesień 1930 r.
Maria Zdziarska-Zaleska siedzi jako trzecia po lewej stronie stołu
Zygmunt Lubicz-Zaleski w ogrodzie
maj 1928 r.