Poznaj twórczość Zygmunta Zaleskiego
Dla małej Helenki
-
Dla Helenki Zaleskiej
-
Dla Helenki Zaleskiej
-
Faun Zraz Czapla
-
Wiersze - Dada
Dinard, marzec - kwiecień 1963
Osiołek I
-