Poznaj twórczość Zygmunta Zaleskiego
Dla Maryli zaraz po powrocie z Buchenwaldu
18 maja 1945 r.
Do dalekiej
Limoges, 6 lipca 1940 r.
Do dalekiej
Limoges, 9 lipca 1940 r.
Do dalekiej
Limoges, 14 lipca 1940 r.
Do dalekiej
Limoges, 20 lipca 1940 r.
Do dalekiej
Limoges, 30 czerwca 1940 r.