Poznaj twórczość Zygmunta Zaleskiego
Recepta nie lekarza Doktor z urojenia
-
Genjusz z Urojenia Akt III
-
Geniusz z urojenia akt I
-
Noc tysięczna druga
-