Poznaj twórczość Zygmunta Zaleskiego
Profesor Zygmunt Lubicz-Zaleski, jakiego pamiętam
-
Niezwykła książka, Gazeta Warszawska
-
Słowo polskie, Francuska książka o literaturze polskiej
-