Fundacja im. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego
Kim był Zygmunt Lubicz-Zaleski?
Zygmunt Lubicz Zaleski
Zygmunt Lubicz-Zaleski żył na przełomie XIX i XX wieku, w burzliwych dla Polski czasach. Nie mogąc, ze względu na wypadek w dzieciństwie, brać udziału w zbrojnej walce o niepodległość, poświęcił swoje życie walce o kulturę i język polski, m.in. organizując pierwsze we Francji lektoraty języka polskiego, zakładając jedyne legalnie działające w Europie Polskie Liceum w Villard-de-Lans w 1944 roku, czy organizując wykłady z historii i literatury polskiej w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Dowiedz się więcej o życiu Zygmunta Lubicz-Zaleskiego.
Poznaj historię życia
Poznaj twórczość
Walka słowem i piórem
Zygmunt Lubicz-Zaleski był poetą, publicystą, tłumaczem, krytykiem i historykiem literatury. Pozostawił po sobie spuściznę literacką, wśród której ważne miejsce zajmują jego pamiętniki, ale też wiersze oraz liczne listy. Poznaj twórczość Zygmunta Lubicz-Zaleskiego.
Poznaj twórczość
Życie rodziny Zaleskich zapisane na obrazach
Począwszy od dworku w Kłonowcu-Koraczu, w którym urodził się Zygmunt, przez lata studenckie, małżeństwo z Marią ze Zdziarskich, aż po czasy po uwolnieniu Zygmunta i Marii z obozów koncentracyjnych – historia rodziny Zaleskich została utrwalona na licznych fotografiach. Zobacz zdjęcia.
Zobacz archiwum
Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego
Fundacja Zygmunt Zaleski Stichting została założona w 1990 roku w Holandii przez Romain’a Zaleskiego. Od początku istnienia jej głównym celem było wspieranie polskiej kultury, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Fundacja przez lata wspierała Bibliotekę Polską w Paryżu oraz wiele innych instytucji kulturalnych. Dowiedz się więcej o działalności Fundacji.
Poznaj fundację